Het nieuwsarchief

Schiermonnikoog in de fout met paardenstal.

Schiermonnikoog 31-07-2002
De gemeente Schiermonnikoog is in de fout gegaan met het verlenen van een bouwverrgunning voor een bouwvergunning voor een paardenstal met hooiopslag aan de Buterblom. Bestuursrechter Kees Post heeft de klacht van een inwoonster vvan Schiermonnikoog grondig verklaard. De eilandbewoner diende een bezwaar in tegen een bouwvergunning nadat de welstandscommissie negatief over het bouwplan had geadviseerd. De weideschuur zou niet passen in de omgeving. De commissie voor bezwaar- en beroepschriften op het eiland deelde dat bezwaar maar de gemeente verleende na enige aanpassingen toch een bouwvergunning. De bestuursrechter vindt dat de gemeente de belangen van de aanvrager heeft laten previleren boven het algemeen belang. "In het kader van de welstandstoets kan geen doorslaggevende betekenis worden toegekend aan het het belang van de aanvrager", aldus de bestuurrechter. De rechtbank heeft de bouwvergunning vernietigd. De gemeente kan tegen de uitspraak in beroep gaan.

Bron: Leeuwarder Courant

Eilander gewond.

Schiermonnikoog 26-07-2002
Een 37 jarige inwoner van Schiermonnikoog is gistermiddag gewond geraakt toen hij op een fiets werd aangereden door een bestelauto. de man liep beenletsel op en is per ambulance en boot overrgebracht naar het MCL in Leeuwarden. Het ongeluk gebeurde toen de fietser vanaf het Kerkelaantje de kruising met de Susannestraat opreed. Op dat moment naderde over deze we een 24 jarige eilander met zijn bestelwagen. De fietser verzuimde voorrang te geven.

Bron: Leeuwarder Courant

Zachtaardige bijen Schier per trein naar imkers.

Drachten 19-07-2002
Vanaf Leeuwarden en Groningen gaan vandaag 220 bijenkoninginnen, ieder vergezeld door zes verzorgende werkbijen, per trein naar imkers verspreid door het hele land. De insecten, alle van het ras Carnica, het enige dat op Schiermonnikoog voorkomt, zijn gisteren op het eiland gevangen. Carnica's zijn vanwege hun zachtaardigheid erg in trek bij hobbykwekers. Doordat ze niet prikken, kunnen ze gemakkelijk in dorpen en steden gehouden worden. Het teelstation op Schiermonnikoog doet er dan ook alles aan om dit kenmerk in stand te houden. Ze fokt daarom alleen met daarvoor geschikte insecten. Zo maken de telers zelf een wasdop en pikken er een larve uit. Door deze louter en alleen maar te voeden met een speciale gelei, groeit de larve sneller en wordt die uiteindelijk een bijenkoningin. "Eltse bij soe dus keninginne wurde kinne, ast har mar goed foer jouwst", legt Jaap Andringa, beheerder van het station op Schiermonnikoog, uit. Gisteren haalden twaalf vrijwilligers de koninginnen met blote handen uit de teelkastjes, dit tot verbazing van enkele vakantievierende toeristen. Om te demonstreren hoe gemoedelijk de bijen waren, stopte imker Jan Beuvink zijn handen even in een broedbak, waarop de bijen op zijn armen omhoog kropen. "Dy minsken wisten net wat se seagen". Vervolgens stopten de mannen de insekten in een " Kirchheimer" oftewel broedbak en namen ze mee naar de vaste wal. Andringa, Beuvink en Sytse Bruinenberg verpakten de bijen 's avonds bij Beuvink thuis in Drachten in kleine kooitjes. Daaromheen kwam een briefje met de naam van het ras, de geboortedatum en de geadresseerde. Bruinenberg startte vanochtend om drie voor negen in Heerenveen en reist via Amsterdam door het westen van het land door. Beuvink begon in Groningen en gaat via Arnhem naar het oosten.

Bron: Leeuwarder Courant

Schiermonnikoog mag veertig huizen bouwen.

Schiermonnikoog 17-07-2002
De gemeente Schiermonnikoog mag de komende acht jaar veertig nieuwe woningen bouwen. De provincie heeft ingestemd met het eilander woonplan en daarmee automatisch de bouw van 28 woningen goedgekeurd."Omdat de woningnood hoog is, hebben we twaalf extra woningen toegewezen gekregen en tien wooneenheden voor de huisvesting van personeel", aldus een blije burgemeester Bertus Fennema. Het college wil zo snel mogelijk op zoek gaan naar een plek om te bouwen. Voor het nieuwe jaar moet een besluit zijn genomen. Een eerdere discussie over het invullen van gaten in het dorp, leverde toen veel commotie op.Schiermonnikoog heeft als een van de laatste gemeenten nog een eigen woningbedrijf. Aan die situatie zal mogelijk een einde komen. De gemeente is in gesprek met drie woningbouwverenigingen op de vaste wal. Fennema: "Wij willen naar een verzelfstandiging van het woningbedrijf en moeten dan een partner van de vaste wal hebben. De bouw van deze woningen maakt dat natuurlijk wel aantrekkelijker voor de corporatie of woningbouwvereniging."

Bron: Leeuwarder Courant

Strandgasten Schiermonnikoog mijden gevaarlijk strand.

Schiermonnikoog 16-07-2002
Het heeft even geduurd maar nu is er toch sprake van echt strandweer. De gasten op Schiermonnikoog verkiezen voor hun strandactiviteiten vooral het kustgedeelte bij Paal Zes. Het strand ter hoogte van de Badweg is uit de gratie door de aanwezigheid van een zandbank. Die mag niet betreden worden. Bij eb is de branding daardoor te ver weg om er van te genieten. Het heeft even geduurd maar nu is er toch sprake van echt strandweer. De gasten op Schiermonnikoog verkiezen voor hun strandactiviteiten vooral het kustgedeelte bij Paal Zes. Het strand ter hoogte van de Badweg is uit de gratie door de aanwezigheid van een zandbank. Die mag niet betreden worden. Bij eb is de branding daardoor te ver weg om er van te genieten.

Bron: Leeuwarder Courant

Concours Hippique Schiermonnikoog.

Schiermonnikoog 10-07-2002
Uitgerekend op de regenachtigste dag van de week was het 35e Schiermonnikoogse Concours Hippique georganiseerd. Begonnen op dinsdagavond met het ringsteken, dat strandde in een hevige plensregen, leek het woensdagmorgen nog wel mee te vallen. Het weer op de Waddeneilanden is immers vaak wat mooier dan aan de vaste wal?
Paarden van het Friese Ras, tuigpaarden , hackney's en springpaarden speelden woensdag de hoofdrol. Het traditionele concours hippique dat vorig jaar wegens de mkz-crisis helaas niet door kon gaan beloofde een feestelijk zevende lustrum te beleven.

Klinkende namen waren naar het eiland gekomen. Internationaal springruiter Jur Vrieling maakte de overtocht. In zijn kielzog nam hij o.m. Hester Klompmaker, Jan Dolfing, Peter Strijker en Joukje van de Meer mee.
De deelname in de andere hippische disciplines was ook goed. Nieuw in het programma waren de rubrieken voor hackney's. De ballerina's van de showring. De pony's en de grote maat kwamen naar Schiermonnikoog. Hackney's komen oorspronkelijk uit Engeland en worden aangespannen gereden. Hackney's vallen op door de mooie manier van gaan. Een van de deelnemers bij de hackney's is verbonden aan het Koninklijk Staldepartement en reed o.m. de Gouden Koets.
Doordat de eilander concourscommissie de hackney's had uitgenodigd was ook het aantal deelnemers voor de tuigpaard rubrieken gestegen. Zo waren de stallen Botma, Mekkes, Emmink, Van de Kolk, Schaap, Borkent en anderen aanwezig.
In de rubrieken voor de zwarte parels, de tuigpaarden Fries Ras zette o.m. Watte Bruinsma zijn paarden in. Bruinsma is voor Schiermonnikoog een nieuwe deelnemer. Hij startte vorig jaar voor het eerst in de tuigpaardensport en werd direct kampioen van Nederland.
Naarmate het programma vorderde werd de dag steeds druileriger. Het enthousiasme van de vele paardenliefhebbers viel echter niet te temperen en terwijl de vlaggen als natte lappen aan de stokken hingen hield organisator en speaker Jan Bernhard Kamphuis er onvermoeibaar de goed stemming in.

De prijzen waren beschikbaar gesteld door veelal eilander bedrijven, de gemeente Schiermonnikoog en (via een huis-aan-huis collecte) door de eilander inwoners.
Bij het springen waren de eerste prijzen voor Anna Engelage met Idool (klasse M), Johan Koning met Neta (klasse L) en G. van der Hof met Van der Urks Shark (klasse Z/ZZ).
Winnaars bij de eenspannen tuigpaarden waren E. Emmink met Noorman en met Adrastos (beide paarden van W. de Heul in Vleuten), W. Bruinsma met Mark (Friese ras), B.H.J. Schaap met Idool en J. Wierstra met Pander (Friese ras). De eerste plaats voor de tweespannen tuigpaarden was voor B.H.J. Schaap met de paarden Idool en Jennefer van J. Reitsma uit Driessum. Bij de eenspannen hackney's grote maat ging de oranje kokarde naar S. Ausma met Blokland Shales.
Bij de dames werd mevr. L. Kraayenbrink eerste in de rubriek eenspannen tuigpaarden Fries Ras met Pander van J. Wierstra.
Winnaar bij de eenspannen hackney's kleine maat werd P. van Hoof met Daan's Peacock uit de stal van J. Dekker uit Naaldwijk.
Vervolgens gaven Leonie van Dijk en Rimada Maris een show namens de eilander jeugd. Zij voerden een pas de deux uit.

En toen, terwijl de regen in stromen naar beneden kwam, viel de elektrische stroom uit.
Zonder muzikale begeleiding en zonder de stem van de onvermoeibare Jan Bernhard Kamphuis werd alleen nog de eenspannen hackney's voor dames gereden, die gewonnen werd door C. Hoogerwaard met Secret's Apollo.
De rest van het programma werd geannuleerd.
Foto's

Bron: Eric Augusteijn

Zilvermeeuwen gaan (gedwongen) over op kannibalisme.

Schiermonnikoog 09-07-2002
Uit onderzoek op de oostpunt van Schiermonnikoog is naar voren gekomen dat veel jonge pasgeboren zilvermeeuwen worden opgegeten door volwassen soortgenoten. Dit meldt Otto Overdijk, beheerder Waddengebied van de Vereniging Natuurmonumenten. Natuurmonumenten beheert het Nationaal Park Schiermonnikoog. Vermoedelijk door voedselgebrek (normaliter eten ze kokkels en mossels) zijn de volwassen meeuwen overgegaan tot het consumeren van hun jonge soortgenoten. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd met gemerkte jonge meeuwen bracht aan het licht dat zeker 70% van de geboren jongen door soortgenoten werd opgegeten.

Bron: Eric Augusteijn

Nieuwbouw gemeente en politie.

Schiermonnikoog 01-07-2002
Het definitieve ontwerp voor de bouw van een nieuwe kantoorvleugel aan het gemeentehuis op Schiermonnikoog en het uitvoeren van een interne opknapbeurt voor de bestuurlijke vleugel is klaar. In de nieuwe kantoorvleugel zullen de gemeentesecretarie en het politieburo worden gehuisvest. De bestaande kantoorvleugel woordt afgebroken omdat zij niet meer voldoet aan de brandveiligheidseisen en aan de eisen uit de arbeidsomstandighedenwet. Voordat tot de afbraak is besloten is onderzocht of de oude kantoorvleugel nog kon worden gebruikt. Dit bleek echter niet doenlijk. Het politieburo aan de Middenstreek zal worden verbouwd tot woningen voor politiepersoneel. De bouwplannen zijn ontworpen door Bouw Consulting Twente uit Enschede. Aanvankelijk werd het ontwerp gepresenteerd met een zeer modern uiterlijk. Dit ontwerp is door de raad als niet passend afgewezen. Vervolgens is er gekozen voor een ontwerp met een historische uitstraling dat qua vormgeving en materiaalgebruik is aangepast aan de hedentijdse inzichten. De gecombineerde bouw van kantoorruimte voor zowel de gemeente als de politie levert beide partijen financieel voordeel op. De bouwkosten voor de gemeente worden exclusief de kosten voor de inrichting geraamd op € 1.409.219,00. De hieruit voortvloeiende lasten kunnen worden opgebracht binnen de begrotingsruimte. De raad zal op 2 juli 2002 over de beschikbaarstelling van het voor de bouw nodige krediet een eindbesluit nemen. De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting ruwweg plaatsvinden in de periode november 2002 tot najaar 2003. Op 5 september 2002 zal er in het dorpshuiseen voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden waarop de bouwplannen zullen worden gepresenteerd en toegelicht.

Bron: Nieuwe Dockumer Courant